Gruodžio 7 dieną mokykloje vyko popietė ,,Adventas-tai laukimas”. Popietę parengė Barstyčių ateitininkai, kuriems padėjo globėja, tikybos mokytoja Jovita Pušinskienė. Visiems susirinkusiems mokytoja papasakojo apie Adventą, jo tradicijas. Mokiniai, bažnyčioje per mišias pašventintą Advento vainiką, atsinešė į popietę ir uždegė pirmąją Pranašų žvakutę. Likusias tris – Beatliejaus, Piemenėlių, Angelų žvakutes uždegs kiekvieną pirmadienį iki Kalėdų. …
Detaliau

   Gruodžio 3-ią, Barstyčių ateitininkų kuopa bendrame susikaupime klausėsi Šv. Mišių, kuriose rezidentas kun. Antanas Beniušis pašventino Advento vainikėlį. Jis puoš mokyklos vestibiulį, ir  primins artėjančias didžiąsias metų šventes. Laiko tėkmė veja mus į priekį. Ir vėl priartėjome prie didžiųjų, gražiųjų metinių švenčių. Tai laikas, kad pasiruoštume Kalėdoms – malonės metui. Šį gražų ir prasmingą …
Detaliau

   Lapkričio 30d. Skuodo rajono ateitininkai rinkosi Skuodo Bartuvos progimnazijoje. Konferencijos tema  “Atnaujinti Kristuje: save, gyvenimą, dorovę ir mokslą“. Susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias vedė kun. Justinas Palubinskas ir kun. Donatas Liutika. Vėliau persikėlėme į jaukią mokyklos salę, kurioje vyko sielą paliečiančios paskaitos.Kun. Donatas Liutika, Telšių vyskupo dešinioji ranka, pristatė, kas yra Adventas, kokia jo …
Detaliau

   Lapkričio 30 d.   ikimokyklinės, priešmokyklinės  grupės vaikai bei 1-5 klasių mokiniai stebėjo spektaklį ,,Vienaragės istorija“. Spektaklyje vaidmenis atliko trys personažai: vienaragė princesė Celestija, šeškas Konstantinas, pelėda Amelija. Spektaklyje linksmai ir žaismingai pasakojama apie tai, kaip svarbu savyje ugdyti atsakomybės ir pareigos jausmą. Jame  kalbama apie pernelyg didelį vaikų susidomėjimą kompiuteriniais žaidimais. Spektaklis skatina džiaugtis …
Detaliau

     Skuodo rajono kultūros centras 6-12 kl. mokiniams organizuoja  trumpametražių filmų konkursą ,,Įsijunk 2017“. Lapkričio 22 d. mokykloje vyko konkursinių filmų peržiūra. Mokiniai žiūrėjo filmus ,,Piliakalnių godos“, ,,Aš – jaunas lietuvis“, ,,Skuodo miestas“, ,,Kanauninkas P. Žadeikis“, ,,Alkos piliakalnis“, ,,Atkurtai Lietuvai 100 – tiek išgyventa“, ,,Pradžių pradžia. Ką mena senoji Kuršių žemė“.  Labiausiai patikusio filmo pavadinimą …
Detaliau

   Lapričio 21 d. mokykloje vyko pradinių klasių meninio skaitymo konkursas ,,Žodi, suskambėk!“ Jame dalyvavo visi, mylintys eiliuotą žodį, pradinukai. Garbingą vertinimo komisiją sudarė bibliotekininkė R. Šimkevičienė, metodinės grupės pirmininkė B. Godelienė, pradinių klasių mokytojos. Komisijos nariai džiaugėsi pradinukų deklamuojamais eilėraščiais. Daugiausia mokiniai deklamavo J. Erlicko, Z. Gaižauskaitės, J. Degutytės eilėraščius. Nominacijomis ,,Už meilę ir …
Detaliau

  Lapkričio 18 d. visi mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti į mokyklos vestibiulį, kur 4G klasės mokinė Vilma Meškauskaitė  priminė, kas yra tolerancijos diena ir ką ji mums reiškia. Visi kartu žaidė įvairius žaidimus, kurie reikalavo pasitikėjimo vienas kitu, atsakomybės ne tik už save, bet ir esantį šalia. Mokykloje buvo padarytas ,,Tolerancijos kampelis“, kur  kiekvienas …
Detaliau

  Bibliotekininkė R.  Šimkevičienė pakvietė pradinių klasių mokinius dalyvauti konkurse ,,Kita forma“. Mokiniai kūrė darbelius iš buitinių atliekų. Konkurso tikslas – didinti vaikų ir jaunimo sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, tobulinti kompetencijas aplinkos apsaugos srityje apie teisingą nereikalingų daiktų panaudojimą savo aplinkoje. Lapkričio 6 dieną , mokinių darbeliai buvo eksponuojami mokyklos bibliotekoje. Bibliotekininkė, padedama dailės …
Detaliau