Gruodžio 9 d. mokytojos Elina Rusteikienė ir Jovita Pušinskienė 5 – 10 klasių mokiniams vedė integruotą lietuvių literatūros ir tikybos pamoką ,,Aš tarnauju visiems“, skirtą Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms. Pamokos uždavinys – supažindinti su rašytojo, kunigo, publicisto, švietimo ir kultūros darbuotojo Vaižganto gyvenimu ir nuopelnais lietuvių kultūrai. Renginys prasidėjo 7-okų improvizacija pagal Vaižganto apysaką …
Detaliau

   Gruodžio 6 d. Ylakių gimnazijoje vyko rajono mokyklų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapas. Jame dalyvavo 1 klasės mokinė Rugilė Petreikytė, kuri skaitė Marijos Meilės Kudarauskaitės eilėraštį ,,Nenoro voras” ir pelnė padėkos raštą.  3 klasės mokinys Pijus Dabravalskis skaitė Kosto Kubilinsko eilėraštį ,,Pagyrūnas baravykas”. Jis trečiokų tarpe laimėjo trečiąją vietą ir buvo …
Detaliau

   Gruodžio 3 dieną IUG ir PUG vaikučiai, saulės spindulių palydėti, šaltuko pakutenti, buvo išvykę į Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centrą. Centras  vykdo  edukacines programas ,,Kalėdų belaukiant“. Mūsų mažieji dalyvavo pamokėlėje apie Advento ir Kalėdų papročius. Patys, kiti auklėtojų padedami, pasigamino kalėdinį žaisliuką – senį besmegenį. Žaidė senovės Advento tradicinius žaidimus, kuriuos žaisdavo mūsų …
Detaliau

   Gruodžio 2 d. tikybos mokytoja Jovita Pušinskienė su 7 klasės mokinėmis Rūta, Modesta ir Vilte, visą mokyklos bendruomenę supažindino su Advento  pradžia. Į mokyklos vestibiulį atnešė bažnyčioje per mišias pašventintą Advento vainiką. Papasakojo apie vainiko žvakes, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Tikybos mokytoja kvietė visą mokyklos bendruomenę Advento metu susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Adventas …
Detaliau

     Lapkričio 29 d. mūsų mokykloje vyko 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. Konkurse dalyvauti panoro net 10 pradinukų. Jauniesiems skaitovams pasiruošti padėjo jų mokytojos  Regina Petrikienė ir Asta Andriekienė. Mokiniai deklamavo lietuvių poetų eilėraščius, kaip Kosto Kubilinsko, Violetos Palčinskaitės, Ramutės Skučaitės ir kt. Konkurso dalyvius vertino komisija. Nugalėtojais tapo pirmos klasės mokinė Rugilė Petreikytė …
Detaliau

Lapkričio 19 dieną mūsų mokykloje vyko renginys, skirtas Žemaitijos metams paminėti. Barstyčių miestelio bibliotekininkė Ženeta Smulkienė pristatė R. Granausko viešosios bibliotekos organizuotų skaitymo lenktynių ,,Kas daugiau knygutyčių?” susumuotus  rezultatus ir prizininkams įteikė atminimo dovanėles. Jais tapo 1 kl. mokinė Elija Dabravalskytė, 5 kl. mokinė Deimantė Žeimytė, 1 kl. mokinys Kajus Jonaitis.  Visiems dalyvavusiems šiose lenktynėse …
Detaliau

   Lapkričio 18 d. priešmokyklinio ugdymo grupė ir 1-3 klasių mokiniai susitiko su Skuodo rajono valstybinės  priešgaisrinės priežiūros poskyrio  vyresniąja inspektore D.Naujokiene. Inspektorės tikslas – sustiprinti priešgaisrinę saugą, sumažinti kylančių gaisrų skaičių bei apsaugoti žmonių gyvybes, jų turtą nuo nelaimingų pasekmių, kilus gaisrui. Mokiniai atsakinėjo į pateiktus klausimus: kodėl kyla gaisrai? kas nemoka elgtis su …
Detaliau

   Lapkričio 15 d. mokykloje vyko renginys, skirtas Tolerancijos dienai. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Švyturys. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams. Žodis tolerancija reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai. Vyresnių klasių mokiniai pertraukų metu piešė Švyturį, sprendė kryžiažodžius, kurie buvo susiję su tolerancija.Mokytojai taip pat mielai įsįjungė į …
Detaliau