Kiekvienais metais  birželio 14 dieną Barstyčių pagrindinės mokyklos mokiniai varto tremties metraštį. Šiemet vertė puslapį ,,Tremties vaikų žaislai“. Mokykloje vyko 5-7 klasių mokinių piešinių paroda ,,Vaikų žaislai tremtyje“. Gedulo ir vilties dieną mokiniai  žiūrėjo  dokumentinį filmą ,,Ledo vaikai“.  Po to 6 klasės mokiniai papasakojo vaikų tremtinių prisiminimus apie jų žaislus. Prie paminklo, skirto žuvusiems …
Detaliau

   Birželio 11 dieną mokykloje vyko renginys, skirtas Olweus patyčių prevencinės programos semestro užbaigimui. Renginys prasidėjo M. Mikutavičiaus daina „Pasveikinkit vieni kitus“ bei emocijų piešimu ant lentos. Toliau įkarštis virė trijose 5-10 klasių mokinių grupėse. Su mokinių grupėmis dirbo Olweus MSG vadovė R. Šimkevičienė, mokyklos soc. pedagogė D. Prialgauskienė, psichologė S. Andrutienė. Visos parengtos užduotys …
Detaliau

   Birželio 5 dieną 5-9 klasių mokiniai dalyvavo tradicinėje rajono mokyklų šventėje „Saugus vaikas – laimingas vaikas“. Vyko komandų varžybos. Mokiniai turėjo atlikti policijos komisariato, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, visuomenės sveikatos biuro, Lietuvos Šaulių Sąjungos Vakarų rinktinės kuopos, Krašto apsaugos savanorių bei Atviro jaunimo centro parengtas praktines užduotis. Šioje šventėje laimėjo draugystė. Šventės partneriai išrinko vieną …
Detaliau

  Gegužės 24 d. vyko paskutinio skambučio šventė, skirta 11  dvyliktokų. Tai paskutinė LIX  abiturientų laida.  Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Alvydas Stongvilas.  Mažieji  draugai pirmokai sveikino ne tik posmais, bet ir  pakvietė kartu sušokti bendrą šokį. Abejingų nepaliko 10 klasės vaikinų sudainuota daina, skirta dvyliktokams.  Abiturientus sveikino auklėtoja Daiva Katkuvienė, pirmoji mokytoja Diana Dabravalskienė,  …
Detaliau

    Gegužės 22 dieną mokykloje buvo parodyti du vaidinimai, kuriuos nuotaikingai pristatė Ylakių gimnazijos pradinukai ir vyresnių klasių gimnazistai. IUG, PUG ir pradinių klasių mokiniai stebėjo trečiaklasių spektaklį ,,Kiauliaganys“  , kurį pagal H. K. Anderseno pasaką  sukūrė jų mokytoja Diana Kristutienė. 5 -10 klasių mokiniai stebėjo  gimnazistų vaidinimą ,,Uždarų durų naktis“ pagal Maganą Pesse ir …
Detaliau

    Gegužės 21 dieną Mosėdžio gimnazijoje vyko rajono mokyklų pradinių klasių mokinių dailiojo rašymo konkursas ,,Rašom! Skuodo pradinukai 2019“ rajono etapas. Konkurse dalyvavo 2 klasės mokinė Augustė Beniušytė ir laimėjo 1 vietą. Augustę konkursui ruošė mokytoja metodininkė  Asta Andriekienė.

   Gegužės 20 dieną, Skuodo rajono Barstyčių pagr. mokyklos  ateitininkai iš pat ryto skubėjo  į Užluobės Mergelės Marijos Lurdą, kur vyko ateitininkų bei tikinčio jaunimo rajoninis renginys.  Barstytiškiai į renginį atvyko pirmieji, nes buvo renginio  organizatoriai. Renginyje dalyvavo mokiniai  iš Mosėdžio gimnazijos, P. Žadeikio gimnazijos, Bartuvos progimnazijos bei Aleksandrijos pagr. mokyklos. Iš viso susirinko apie …
Detaliau

    Gegužės 14 dieną 1-4 klasių mokiniams  mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Marija Sėlenienė priminė saugų elgesį prie vandens. Mokiniams pateikė statistinių duomenų apie tai, kiek žmonių nuskęsta pasaulyje per metus ir kiek per vieną minutę. Priminė, kad be suaugusiųjų priežiūros eiti maudytis į vandens telkinius negalima. Supažindino mokinius su galimais pavojais, kurie tyko jūroje, …
Detaliau