Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų dieną dalyvavome akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Languose įžiebėme atminimo žvakes, susirinkę salėje klausėmės 11 kl. vaikinų Prano Ranco ir Deivido Stonkaus priminimų apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, žuvusiuosius pagerbėme tylos minute, giedojome Lietuvos valstybės himną. Išėję į mokyklos kiemą paleidome 13 žibintų. Grįžę į klases mokiniai klausėsi liudininkų prisiminimų.