Mokyklos mokinių prezidentė

Mokslo metų pabaigoje vyko rinkimai į Mokyklos mokinių parlamentą (MMP). Į mokinių savivaldos postą pretendavo Evelina Dorondaitė, 9 kl., ir Vilma Gurauskaitė, 10 kl. Abi mokinės aktyvios mokyklos ir rajono renginiuose, sumanios, linksmos, kūrybingos. Nedidele balsų persvara 2013-2014 m. m. MMP prezidentės pareigos patikėtos Vilmai. Sėkmės jai. Mergina pakeitė iniciatyvią, energingą prezidentę Karoliną Smulkytę. Ačiū Karolinai už įgyvendintas idėjas.