Stasio Šimkaus konservatorijos studentų koncertas

  Barstyčių vidurinės mokyklos didžiojoje salėje 14 val. prasidėjo koncertas ,,Grįžtu namo…“ Puikią muzikinę valandą dovanojo buvę mūsų mokyklos mokiniai, dabar studijuojantys Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje, Skaistė Vasarytė (sopranas) ir Viktoras Butkevičius (trimitas). Jiems talkino vokalą studijuojantis Modestas Narmontas, koncertmeisterė Živilė Čapienė. Koncertą vedė mokytoja Rima Ramonienė. Miela buvo klausytis talentingai atliekamų muzikinių kūrinių, išgirsti konservatorijos istoriją, pasakojimų apie studentų laimėjimus. Patys atlikėjai pasidalino mintimis apie studijų pasirinkimą, studentišką gyvenimą, ateities planus. Plojimais ir gėlėmis atsidėkota svečiams.