Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 13- Laisvės gynėjų dieną- mokyklos bendruomenė dalyvavo akcijoje.  Iniciatyva skirta prisiminti ir visuotinai paminėti, kaip prieš 21 metus vienybės jausmo ir laisvės troškimo apjungti Lietuvos piliečiai apgynė atsikūrusios valstybės nepriklausomybę ir atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą.   Mūsų mokykla dalyvavo visose rengiamose akcijose. Degant kabinete žvakutėms mokytojas perskaitė žuvusiųjų pavardes, juos pagerbė tylos minute, po to giedojo Lietuvos respublikos himną. Mokytojas vedė diskusiją laisvės tema arba dalinosi įspūdžiais, prisiminimais.