Akcija ,,Kad neliktų nė vieno užmiršto“

 Norėdami pagerbti mirusius mokytojus ir mokinius, 10 klasės mokiniai suorganizavo mokykloje akciją ,,Kad neliktų nė vieno užmiršto“. Spalio 25 d. buvo renkamos aukos puokštėms bei žvakelėms ant mirusių mokytojų, mokinių bei užmirštų kapų. Visa mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo akcijoje ir aukojo pinigus. Už suaukotus pinigus organizatoriai nupirko gėlių puokščių ir žvakelių. Spalio 27 d. rytą  po trumpo minėjimo grupė mokinių puokštes nunešė į kapines ir uždegė žvakutes ant nelankomų kapų taip pagerbdami išėjusius anapilin.