Meninio skaitymo konkursas ,,Žodi, suskambėk!“

   Lapričio 21 d. mokykloje vyko pradinių klasių meninio skaitymo konkursas ,,Žodi, suskambėk!“ Jame dalyvavo visi, mylintys eiliuotą žodį, pradinukai. Garbingą vertinimo komisiją sudarė bibliotekininkė R. Šimkevičienė, metodinės grupės pirmininkė B. Godelienė, pradinių klasių mokytojos. Komisijos nariai džiaugėsi pradinukų deklamuojamais eilėraščiais. Daugiausia mokiniai deklamavo J. Erlicko, Z. Gaižauskaitės, J. Degutytės eilėraščius. Nominacijomis ,,Už meilę ir pagarbą lietuviškam žodžiui“ buvo apdovanoti trys mokiniai: 1 kl. mokinys Pijus Dabravalskis, 3 kl. mokinė Elija Gužytė, 4 kl. mokinys Silvestras Domarkas. Padėkos už dalyvavimą įteiktos visiems konkurso dalyviams. Džiugu, kad eiliuotas žodis nėra pamirštas, kad mokiniai keliauja lietuviško žodžio pažinimo keliu.