Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas

Vasario 15 d. mokykloje vyko šventinis koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Scenarijaus ,,Lietuva, kai aš tave tariu…“ autorė mokyt. Elina Rusteikienė.  Mokinius ruošė muzikos mokyt. Jolanta Strikaitienė, šokių vadovė Gražina Martinkienė, skaitovų  mokyt. Laima Smulkienė. Renginį vedė 10 kl. mokinės Irma Lenkšaitė ir Karolina Smulkytė. Renginio metu buvo prisiminti svarbiausi istoriniai įvykiai, skambėjo posmai ir dainos, skirti Lietuvai. Koncerto pabaigoje susirinkusiems mokiniai įteikė  pačių padarytus atvirukus. Lietuviškos tematikos atvirukų idėją pasiūlė istorijos mokyt. Irena Stongvilienė. Ją įgyvendinti padėjo dailės mokyt. Antanas Jankauskas ir pradinių klasių mokytojos.