Akcija ,,Mes už žalią ir švarią Lietuvą“

   Vasario 14 d. mokykloje lankėsi Ylakių gimnazijos jaunieji gamtosaugininkai lydimi mokytojų Nijolės Statkienės ir Rasos Petrulevičienės. Jie vykdo akciją ir skleidžia Žaliosios vėliavos idėjas po Skuodo rajono mokyklas. Jaunieji gimnazijos gamtos patruliai ,,kovoja“ už švarią aplinką, vandens, elektros energijos taupymą. Gamtosaugininkai  savo bendraamžiams trumpai papasakojo apie nuveiktus darbus, kuriuos skyrė Lietuvos 100-čiui. Atsisveikindami padovanojo laikraštį ,,Beržynėlio žinios“ ir mažą trispalvę vėliavėlę.