Šimtadienio šventė ,,100 dienų nelaisvėje“

Vasario 15 d. Barstyčių pagrindinės mokyklos Ylakių gimnazijos skyriaus 3G klasės mokiniai surengė šimtadienio šventę 4G klasės mokiniams tema ‚,100 dienų nelaisvėje“. Vienuoliktokai paruošė įspūdingus kvietimus kiekvienam abiturientui ir išsiuntė paštu. Apie kiekvieną abiturientą buvo kuriami eilėraščiai ir video, kuriuose mokiniai buvo ,,kaltinami“ nelegalia veikla. Kadangi abiturientai gailėjosi ir kiekvienas  puikiai atliko užduotis, teismas jiems skyrė švelniausią bausmę – 100 dienų darbo mokykloje ir namuose be teisės išvykti kitur. Abiturientai apdovanoti  pusatestačiais. Šimtadienio šventę papuošė vienuoliktokų sukurtas šokis ir mokytojų linkėjimai. Mokiniai įsiamžino prie įspūdingai papuoštos sienos, skirtos šimtadieniui. Vėliau visi vaišinosi tortu.