Renginys ,,Marija-Žmonijos Motina“

Gegužės 17 d. Barstyčių ateitininkų kuopa sukvietė Skuodo rajono ateitininkus į renginį „Marija – Žmonijos Motina“, kuris vyko prie Užluobės kaime esančio Lurdo. Atvažiavo ateitininkai iš Skuodo Bartuvos progimnazijos, Pranciškaus Žadeikio gimnazijos, Mosėdžio gimnazijos, Aleksandrijos pagrindinės mokyklos. Mokiniai kaupėsi maldai, pagerbė  Mariją, sugiedoję litaniją. Maldą vedė Žemaičių Kalvarijos kun. Vidmantas Daugėla ir Barstyčių parapijos kunigas  rezidentas Antanas Beniušis. Sveikinimo žodį tarė mūsų mokyklos l. e. p. direktorius Alvydas Stongvilas. Po maldos mokiniai dirbo grupėse. Ateitininkai turėjo žemėlapiuose sužymėti visus Lietuvoje esančius Lurdus.  Jiems sekėsi puikiai. Pristatę darbus, poilsiavo ir iškylavo gamtoje, ant laužo kepė dešreles.