Pilietinė iniciatyva, skirta gedulo ir vilties dienai

Birželio 14 d. pagrindinė mokykloje  vyko pilietinė iniciatyva ,, Raktai iš paliktų namų”, skirta paminėti gedulo ir vilties dieną. Istorijos mokytoja I. Stongvilienė priminė, kaip 1941m. birželio 14 d. 3 val. ryto sovietai pradėjo organizuoti masinius Lietuvos gyventojų trėmimus. Bibliotekininkė R. Šimkevičienė supažindino su knygomis, kuriose aprašomi žmonių prisiminimai tremtyje. 8 klasės mokinės Laura Palčiauskaitė ir Beatričė Kasperavičiūtė paskaitė ištraukas iš knygos Rūta Šepetys ,,Tarp pilkų debesų“. Mokiniai gamino pilietinės iniciatyvos simbolius – raktus iš popieriaus. Pagamintais raktais papuošė paminklą, kuris pastatytas žuvusiems tremtyje atminti. Visi susirinkę pasimeldė už visus, kurie žuvo tremtyje.