Mokslo metų pradžios šventė

   Barstyčių pagrindinės mokyklos mokiniai, jų tėveliai, mokytojai mokslo metų pradžios šventę pradėjo bažnyčioje šventomis mišiomis, kurias aukojo kunigas-administratorius A. Beniušis. Jis visai mokyklos bendruomenei palinkėjo stiprybės, nusiteikimo rimtam darbui, atjautos ir pagarbos vienas kitam. Po šventų mišių šventė tęsėsi Barstyčių kultūros centro salėje. Čia visus susirinkusius gražiais posmais pasveikino pirmokai ir ketvirtokai. Su naujais mokslo metais visus sveikino mokyklos direktorius A. Stongvilas. Jis taip pat pristatė klasių auklėtojus. Mokslo metų pradžios šventėje dalyvavo Skuodo rajono  tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė R. Kilijonienė,Barstyčių vaikų globos namų direktorė R. Kašinskienė, Barstyčių seniūnijos seniūnas G. Čičirka, kunigas-administratorius A. Beniušis. Svečiai visiems linkėjo būti kupiniems ryžto, pasitikėjimo savo jėgomis įveikiant visus iššūkius.