Penktokų krikštynos

    Lapkričio 9 dieną mokykloje vyko penktokų krikštynos. Šeštokai, įsikūniję į vėžliukų nindzių personažus, pradėjo krikštynų apeigas. Atėję pas penktokus juos pasveikino šūkiu „Drebėkit, „nekrikštai“, jūsų baimės ir nerimo valandos artėja“! Penktokų veidus papuošė nindzių skiriamuoju ženklu, užrišo po kaklu seilinukus su naujai išgalvotais penktokų vardais. Surišti už rankų penktokai buvo vedžiojami po mokyklą. Prie ūkvedės kabineto durų, suklaupę   turėjo pasižadėti, kad nelaužys ir tausos mokyklos turtą. Prie mokytojų kambario ir direktoriaus kabineto durų pasižadėjo, kad gerbs ir mylės mokytojus,  direktorių. Klasėje laukė kitos užduotys: buvo atlikta penktokų „dezinfekcija“, reikėjo įveikti kliūčių ruožą – pralįsti pro kėdes,  su burna iš miltų ištraukti saldainį, iš vandens ištraukti ir suvalgyti apelsino skiltelę. Ir galiausiai reikėjo suvalgyti citrinos griežinėlį, cinamono ir pipirų šaukštelį. Išvarginti penktokai dar turėjo prisiekti, kad būtų priimti į nindzių būrį. Suklaupę ant mokyklos laiptų, garsiai visi kartu kartojo priesaikos žodžius. Prisiekus šeštokai paskelbė, kad jie pakrikštyti ir dabar gali save teisėtai vadinti penktoko vardu. Ant veido buvo išpieštas simbolis 5. Visiems buvo įteiktas krikštą patvirtinantis dokumentas „Krikšto liudijimas“. Sušoktas smagus šokis „Pagangamstar“.