Adventinė popietė ,, Adventas-Jėzaus laukimas“

Gruodžio 11 dieną 1-10 klasių mokiniai ir mokytojai,  klasės valandėlės metu, susirinko į aktų salę. Tikybos mokytoja J. Pušinskienė,  su grupe  5-10 klasių mokinių, surengė adventinę popietę ,,Adventas- Jėzaus laukimas“. Popietės tikslas- supažindinti su adventinio vainiko kilme, žvakių simbolika ir keturių savaičių pavadinimais. Mokiniai pristatė advento savaites: Pranašų, Betliejaus, Piemenėlių, Angelų. Muzikos mokytojos O. Zabitienės vadovaujami mokiniai, popietę papuošė Kalėdinėmis giesmėmis ir dainomis.