Vasario 16-oji

   Vasario 15-ą dieną Barstyčių pagrindinėje mokykloje vyko šventinis koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti ir tėvų susirinkimas. Koncertą dovanojo Skuodo meno mokyklos jaunieji atlikėjai, kurių tarpe nemažai ir iš mūsų mokyklos. Tarp muzikinių kūrinių žiūrovai klausėsi meninio skaitymo rajono etapo konkurso 1 ir 2 vietų nugalėtojų 6 klasės mokinių E. Petručio ir N. Dabravalskio skaitomų ištraukų. Visų atlikėjų klausėsi gausus būrys  mokinių tėvų ir kitų bendruomenės narių. Po koncerto laikinai einantis pareigas direktorius A. Stongvilas  padėkos raštais apdovanojo mokinius, kurie 1-ą pusmetį baigė puikiai ir labai gerai. Socialinė pedagogė D. Prialgauskienė mokinių tėvus supažindino su Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatais. Kvietė mokinių tėvus prisidėti prie sėkmingo programos įgyvendinimo ir patyčių mažinimo mokykloje ir už jos ribų. Tėvai turėjo galimybę susitikti su Telšių krizių centro psichologe V. Benaitiene ir paklausyti paskaitos tema ,,Socialinių, emocinių kompetencijų ugdymas. Kibernetinės patyčios“. Vėliau vyko tėvų susitikimai su klasių auklėtojais.