Ateitininkų renginys ,,Marija-tiltas pas Jėzų“

   Gegužės 20 dieną, Skuodo rajono Barstyčių pagr. mokyklos  ateitininkai iš pat ryto skubėjo  į Užluobės Mergelės Marijos Lurdą, kur vyko ateitininkų bei tikinčio jaunimo rajoninis renginys.  Barstytiškiai į renginį atvyko pirmieji, nes buvo renginio  organizatoriai. Renginyje dalyvavo mokiniai  iš Mosėdžio gimnazijos, P. Žadeikio gimnazijos, Bartuvos progimnazijos bei Aleksandrijos pagr. mokyklos. Iš viso susirinko apie 60 mokinių ir 6 tikybos mokytojos. Renginys prasidėjo Gegužinėmis pamaldomis , kurias aukojo  Barstyčių parapijos klebonas Antanas Beniušis. Klebonas ragino visus  savo gyvenimą nugyventi prasmingai ir visada prisiminti Motiną Mariją bei jos Sūnų Jėzų. Po maldų Marijai, mokiniai įsikūrė savo poilsiavietes, užkūrė laužą, kepė dešreles ir pietavo. Papietavę vėl sugrįžo prie darbų. Susiskirstę į grupes turėjo atlikti įvairias užduotis. Vyresnieji, pasinaudoję informacinėmis technologijomis,  pristatė vietas, kur Lietuvoje yra Marijos šventovės. Pradinukai piešė Marijai piešinius, kūrė maldas. Pristatytais darbais papuošė Marijos  Lurdo šventovę.  Mosėdžio gimnazijos tikybos mokytoja ( Skuodo dekanato metodinio būrelio pirmininkė), su savo tikinčiais vaikais, pravedė nuotaikingus žaidimus visiems susirinkusiems. Pasimeldę ir pasilinksminę, mokiniai laimingi grįžo į namus.