Gedulo ir vilties diena

   Kiekvienais metais  birželio 14 dieną Barstyčių pagrindinės mokyklos mokiniai varto tremties metraštį. Šiemet vertė puslapį ,,Tremties vaikų žaislai“. Mokykloje vyko 5-7 klasių mokinių piešinių paroda ,,Vaikų žaislai tremtyje“. Gedulo ir vilties dieną mokiniai  žiūrėjo  dokumentinį filmą ,,Ledo vaikai“.  Po to 6 klasės mokiniai papasakojo vaikų tremtinių prisiminimus apie jų žaislus. Prie paminklo, skirto žuvusiems tremtiniams, pasimeldė ir uždegė žvakutes.