Mokslo metų pradžios šventė

    Barstyčių pagrindinės mokyklos mokiniai, jų tėveliai, mokytojai mokslo metų pradžios šventę pradėjo rugsėjo 1 d. šventomis mišiomis, kurias aukojo kunigas-administratorius A. Beniušis. Jis visai mokyklos bendruomenei palinkėjo stiprybės, nusiteikimo rimtam darbui, užuojautos ir pagarbos vienas kitam. Rugsėjo 2 d. šventė tęsėsi Barstyčių kultūros centro salėje. Čia visus susirinkusius gražiais posmais ir skambiomis dainelėmis pasveikino būsimieji pirmokėliai. Su naujais mokslo metais sveikino mokyklos direktorius A. Stongvilas. Jis taip pat pristatė klasių auklėtojus. Mokslo metų pradžios šventėje dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė, Barstyčių seniūnijos seniūnas G. Čičirka. Svečiai visiems susirinkusiems linkėjo ištvermės, susikaupimo, pasitikėjimo vieni kitais ir siūlė nepamišti ,,rokouteis žemaiteška“. Mokytojų ir mokinių veiduose spindėjo šypsenos, džiaugsmas ir pakili nuotaika.

    Mokytoja                                                                                Birutė Godelienė