Tolerancijos diena

   Lapkričio 15 d. mokykloje vyko renginys, skirtas Tolerancijos dienai. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Švyturys. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams. Žodis tolerancija reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai. Vyresnių klasių mokiniai pertraukų metu piešė Švyturį, sprendė kryžiažodžius, kurie buvo susiję su tolerancija.Mokytojai taip pat mielai įsįjungė į kryžiažodžių sprendimą. Pradinių klasių mokiniai stebėjo filmuką  apie pakantumą. Visų užsiėmimų metu buvo siekiama  tikslo, kad mokiniai suvoktų, ir mokėtų išlaikyti pagarbą kitam, nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės rasės, religijos.