Adventas-pasiruošimo Kalėdoms metas

   Gruodžio 2 d. tikybos mokytoja Jovita Pušinskienė su 7 klasės mokinėmis Rūta, Modesta ir Vilte, visą mokyklos bendruomenę supažindino su Advento  pradžia. Į mokyklos vestibiulį atnešė bažnyčioje per mišias pašventintą Advento vainiką. Papasakojo apie vainiko žvakes, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Tikybos mokytoja kvietė visą mokyklos bendruomenę Advento metu susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Adventas – tai susikaupimo metas, todėl mokytoja palinkėjo visiems ramybės.