Koncertas ,,Su gimtadieniu, Lietuva!“

   Vasario 14 d. Barstyčių pagrindinės mokyklos bendruomenė ir Barstyčių  miestelio bendruomenė kartu paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Susirinkę Barstyčių kultūros cento salėje, visi išklausė pranešimą  ,,Prisimink ir įsimink”, kurį  parengė istorijos mokytoja Irena Stongvilienė ir 7 klasės mokinys Edmundas Petrutis. Vėliau vyko šventinis koncertas, kuriame dainavo, šoko, deklamavo Barstyčių pagrindinės mokyklos mokiniai ir Barstyčių kultūros cento saviveiklininkai. Po koncerto vyko visuotinis mokinių tėvų susirinkimas. L. e. p. direktorius A. Stongvilas mokinių tėvelius supažindino su 1-o pusmečio pažangumo ir lankomumo rezultatais. Socialinė pedagogė Danutė Prialgauskienė tėvus supažindino su OLWEUS patyčių prevencinės programos mokinių apklausos rezultatais. Pasidžiaugė, kad įgyvendinus programą, patyčių skaičius šiek tiek sumažėjo. Kvietė  tėvus ir toliau aktyviai prisidėti prie  patyčių mažinimo mokykloje ir už jos ribų.