Tautos vienybėje laisvė pražysta

   Kovo 10 d. Barstyčių pagrindinės mokyklos bendruomenė iškilmingai paminėjo Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo dieną. 1–10 klasių mokiniai per dailės pamokas piešė piešinius ir gamino atvirukus, skirtus šiai progai. Taip pat per klasės valandėlę pagamino 100 trijų spalvų vėjo malūnėlių ir prie mokyklos iš jų išdėliojo skaičių 30. Kultūros centro salėje klausėsi trumpo apžvalginio pranešimo ,,30 metų Lietuvos nepriklausomybei“, kurį parengė istorijos mokytoja Irena Stongvilienė.  5–10 klasių mokiniai per lietuvių kalbos pamokas rašė mintis, kas jiems yra Lietuva ir renginio metu grupė mokinių jas perskaitė. Šios gražios sukakties metu, už nuopelnus savo kraštui, buvo pasveikintas mokytojas metodininkas Antanas Jankauskas. Visiems susirinkusiems koncertavo LMTA Klaipėdos fakulteto muzikos katedros studentai.