Karantinas Lietuvoje. 9 savaitė

 Gegužės 12 d. Skuodo Bartuvos progimnazijos salėje įvyko pasitarimas dėl Skuodo rajono švietimo įstaigų vykdomo ugdymo proceso organizavimo. Pasitarime dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, Savivaldybės administracijos specialistai, rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovai ir pavaduotojai. Priimtas sprendimas, kad šiais metais Skuodo rajono mokiniai į mokyklas mokytis negrįš, ugdymo procesas bus baigtas nuotoliniu būdu. Mokslo metų pabaigą 1–4, 5–10 klasių mokiniams, III gimnazijos klasių ir IV gimnazijos klasių mokiniams nurodys pačios ugdymo įstaigos. Birželio mėnesį prioritetas bus skiriamas konsultacinėms veikloms, individualioms / grupinėms konsultacijoms.

                                                       Statistiniai duomenys

 

Data Sergančių        Mirusių               Pasveikusių
 Gegužės 11d.                 1485             50                    833
Gegužės 12d.                  1491             50                    850
Gegužės 13d.                  1505             54                    908
Gegužės 14d.                  1511             54                    934
Gegužės 15d.                  1523              55                     934
Gegužės 16d.                  1534              55                     988
Gegužės 17d.                  1541               56                     997