Mokslo metų pradžios šventė

  Rugsėjo 1 d. Barstyčių pagrindinės mokyklos mokiniai, jų tėveliai, mokytojai mokslo metų pradžios šventę pradėjo bažnyčioje šventomis mišiomis, kurias aukojo kunigas-administratorius A. Beniušis. Jis visai mokyklos bendruomenei palinkėjo stiprybės, nusiteikimo rimtam darbui, atjautos ir pagarbos vienas kitam. Po šventų mišių šventė tęsėsi mokyklos kiemelyje.  Čia visus susirinkusius  mokyklos direktorius A. Stongvilas pirmiausiai supažindino su higienos reikalavimais, kurių privalo laikytis visa mokyklos bendruomenė, siekiant užkirsti kelią kovai su viruso Covid-19 plitimu. Taip pat direktorius apdovanojo mokinius, kurie praėjusiais mokslo metais mokėsi puikiai ir labai gerai bei prizinių vietų  laimėtojus rajoniniuose konkursuose. Gražiais posmais apie rugsėjį visus susirinkusius sveikino pirmokai bei jų mokytoja R. Petrikienė. Kalbėjo 10-os klasės auklėtojas D. Vainutis. Mokyklos direktorius A. Stongvilas  pristatė klasių auklėtojus. Mokslo metų pradžios šventėje dalyvavo Barstyčių seniūnijos seniūnas G. Čičirka.  Svečias visiems linkėjo būti kupiniems ryžto, pasitikėjimo savo jėgomis įveikiant visus iššūkius.