Pilietinė iniciatyva ,,Kad neliktų nė vieno užmiršto“

   Spalio 23 dieną mokykloje vyko pilietinė iniciatyva ,,Kad neliktų nė vieno užmiršto“. 9 klasės mokiniai visus susirinkusius supažindino su senovės baltų mitologija. Tylos minute buvo pagerbti amžinybėn iškeliavę mokytojai ir buvę mokiniai. Iniciatyvos metu mokiniai ir mokytojai aukojo pinigus, kas kiek galėjo. Už paaukotus 66 eurus, 9 klasės mokiniai, padedami mokytojos Irenos Stongvilienės, gėlių puokštėmis papuošė mirusiųjų mokytojų, mokinių, mokyklos steigėjo J. Krapausko  kapus. Socialinės veiklos metu, devintokai   tvarkė apleistus, neprižiūrimus kapus ir uždegė po žvakutę.