Meninio skaitymo konkursas ,,Vaikystės spalvos“

  Lapričio 25 d. mokykloje vyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Vaikystės spalvos“. Jame dalyvavo visi, mylintys eiliuotą žodį, pradinukai. Vertinimo komisiją sudarė  metodinės grupės pirmininkė B. Godelienė, logopedė L. Petrutienė, pradinių klasių mokytojos. Komisijos nariai džiaugėsi pradinukų deklamuojamais eilėraščiais. Daugiausia mokiniai deklamavo S. Gedos, Z. Gaižauskaitės, J. Degutytės, M. Lileikienės eilėraščius. 1 vietą užėmė 2 kl. mokinė Rugilė Petreikytė, kuri deklamavo M. Lileikienės eilėraštį ,,Debesėlis“. 2 vieta atiteko 2 kl. mokinei Elijai Dabravalskytei. Elija deklamavo M.Marcinkevičiaus eilėraštį ,,Debesų žydra avelė“. 3 vietą užėmė 1 kl. mokinys Radvilas Gužė, padeklamavęs J. Marcinkevičiaus eilėraštį ,,Mašinų paradas“. Nugalėtojai apdovanoti diplomais ir saldžiomis dovanėlėmis. Padėkos už dalyvavimą įteiktos visiems konkurso dalyviams. Džiugu, kad eiliuotas žodis nėra pamirštas, kad mokiniai keliauja lietuviško žodžio pažinimo keliu.