Mokinių ugdymas nuo 2021 m. sausio 4 d.

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos gali dirbti įprastu būdu ir priimti vaikus. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis jau įprastų būtinų saugumo sąlygų. Vis tik rekomenduojama įstaigas lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.

Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas taip pat vyksta nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, užtikrinant visas saugumo sąlygas.

Pradinių klasių mokiniai, kurių tėvai dirba svarbius darbus valdydami epidemiologinę situaciją, galės lankyti mokyklą ar kitą savivaldybės priskirtą įstaigą. Savivaldybių administracijos užtikrina vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, kai tėvai, globėjai (pvz., medikai, pareigūnai) privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali vaikų priežiūros užtikrinti namuose.

Ar į įstaigas atėję pradinukai bus mokomi kontaktiniu, ar nuotoliniu būdu?

Įstaigose vaikams bus organizuojamas nuotolinis ugdymas – jis jungsis prie savo klasės nuotoliniu būdu.

Kada mokiniams nustatytos žiemos atostogos?

Pradinių klasių mokiniams – nuo gruodžio 14 d. iki sausio 3 d.

5-12 klasių mokiniams – nuo gruodžio 23 d. iki sausio 5 d.