Savaitė be patyčių

  Kovo 19 – 23 dienomis mokykla dalyvavo akcijoje ,,Savaitė be patyčių“. Akcija prasidėjo renginių pristatymu. Mokiniai ir mokytojai visą savaitė vaikščiojo su įvairiaspalvėmis emblemomis, kuriose buvo užrašytas vardas ir akcijos pavadinimas. Kiekviena diena turėjo vis kitą aprangos kodą pagal spalvą. Mokiniai žiūrėjo senąją animaciją, filmus, kuriuos aptarė su socialine pedagoge, klasių auklėtojais.  Apie draugus kūrė eilėraščius, kuriuos skelbė stende. Klasių auklėtojai vedė valandėles apie patyčių žalą, mokėsi bendrauti draugiškai, be pykčio. 10 – 11 klasių mokiniai susitiko su nepilnamečių reikalų inspektore Lina Tiškuviene. Visų klasių mokiniai piešė bendrą piešinį, fotografavosi ,,Šypsena 2012″. Akcijos ,,Savaitė be patyčių“  veiklą koordinavo socialinė pedagogė Jolanta Strikaitienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elina Rusteikienė.