Europos kalbų diena

  Rugsėjo 26 d. minima Europos kalbų diena, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos, regionų ir tautinių mažumų kalboms. Pagrindiniai šios šventės tikslai: papasakoti žmonėms apie kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą; skatinti, stiprinti ir išsaugoti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę; stiprinti kalbų mokymosi visą gyvenimą programas mokyklose ir už jos ribų. Minint Europos kalbų dieną, mokyklos vestibiulyje, lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis, mokiniai, padedami mokytojų, išleido stendą. Kiekvienas galėjo ne tik paskaityti, bet ir pasigrožėti įvairių šalių miestais bei gamtos peizažais.