Mokytojų dienos šventė

  Spalio 4 d. tarptautinės mokytojų dienos proga, MMT narių iniciatyva, visi mokytojai buvo pakviesti į šventinius ,,Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo kursus“. Kursus vedė žymūs, nusipelnę lektoriai: lietuviško žodžio meistrė, liežuvio laužymo specialistė, 10 kl. mokinė Donata, loginio mąstymo virtuozas, Enšteino proproproanūkas, 9 kl. mokinys Edmundas, radijo laidos ,,Vakaras su pasaka“ vedėja, 10 kl. mokinė Vakarė, ,,paklydusi“ žuvėdra, pramoginių šokių šokėja, 7 kl. mokinė Ugnė. Salėje skambėjo gražūs mokinių deklamuojami posmai, skambios dainos, kurias atliko 1-4  ir 5- 10 klasių mokiniai, padedami muzikos mokytojos O. Zabitienės. Mokiniai dėkojo mokytojams už gebėjimą dalintis pačiu didžiausiu turtu-žiniomis, už pasiaukojimą ir kantrybę. Linkėjo gražiausių žemės žiedų, šiltų šypsenų, gyvenimo pilnatvės ir kiekvienam mokytojui padovanojo po nuostabų rožės žiedą. Visų mokytojų vardu padėkos žodį tarė mokyklos vadovas A. Stongvilas. Už ilgametį darbą Švietimo skyriaus padėkos raštais apdovanojo mokytojas R. Jankauskienę ir J. Pušinskienę.