Idėjų mugė

 Balandžio 02 d. mūsų mokyklos mokytojai dalyvavo Skuodo Bartuvos vidurinėje mokykloje organizuotoje ,,Idėjų mugėje“, į kurią atvyko visos rajono švietimo įstaigos. Mūsų mokyklos komandai vadovavo direktoriaus pavaduotojas  ugdymui Alvydas Stongvilas. Viena mokytojų darbo grupė, vadovaujama mokyt. A. Jankausko ir R. Daiginienės, paruošė apipavidalinimą Velykų tema. Informacijos sklaidai vadovavo J. Barsevičienė, D. Meškauskienė ir J. Strikaitienė. Velykų stalą ruošė mokytojų grupė, vadovaujama L. Čerkasienės. ,,Pardavėme“ produktą ,,Integruotos pamokos“. Jų autorės: I. Stongvilienė, E. Rusteikienė, L. Smulkienė, R. Petrikienė, L. Gimžauskaitė, A. Andriekienė. Renginys, koordinuojamas rajono pavaduotojų metodinio būrelio pirmininkės Dz. Atminienės, praėjo puikiai: įsigijoje naujų idėjų iš kitų mokyklų, žiūrėjome puikias menines programėles, darbą įvertino Padėkos raštais.