Adventas-pasiruošimo Kalėdoms metas

  Lapkričio 30 d. tikybos mokytoja Jovita Pušinskienė per tikybos pamokas visus 1-10 klasių mokinius  supažindino su Advento  pradžia. Papasakojo apie vainiko žvakes, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Į mokyklos vestibiulį atnešė bažnyčioje per mišias pašventintą Advento vainiką. Tikybos mokytoja kvietė visą mokyklos bendruomenę Advento metu susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Adventas – tai susikaupimo metas, todėl mokytoja palinkėjo visiems ramybės.