SKUODO RAJONO BARSTYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsniu, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T9–98 „Dėl sutikimo reorganizuoti Skuodo rajono Barstyčių pagrindinę mokyklą“ yra parengtas Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojama įstaiga – Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinė – Salantų g. 14, Barstyčių mstl., LT-98226, Skuodo r.; įstaigos kodas – 190893239. Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Ylakių gimnazija: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinė – Mokyklos g. 5, LT-98349, Skuodo rajonas; įstaigos kodas – 190893424. Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Reorganizavimo būdas – prijungimas. Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla reorganizuojama prijungiant prie Skuodo rajono Ylakių gimnazijos.

Pasibaigiantis juridinis asmuo –Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla.

Po reorganizavimo veiklą tęsiantis juridinis asmuo – Skuodo rajono Ylakių gimnazija.

Po reorganizavimo Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla tampa Skuodo rajono Ylakių gimnazijos struktūriniu padaliniu – Skuodo rajono Ylakių gimnazijos Barstyčių skyriumi, vykdančiu ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas.

Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Nuo Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos išregistravimo dienos visos teisės ir pareigos Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pereina Skuodo rajono Ylakių gimnazijai, kurios savininkas yra Skuodo rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Skuodo rajono savivaldybės taryba.

Informuojame, kad plačiau su reorganizavimo sąlygomis galima susipažinti Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos internetinėje svetainėje barstyciumokykla@gmail.com

VEIKLA – PROJEKTAI