Adventinė pamoka ,,Ko laukiu per Adventą?“

Tikybos mokytoja Laima Smulkienė vedė atvirą šventinę pamoką ,,Ko laukiu per Adventą?“ Dalyvavo  5-12 klasių mokiniai. Pamoka prasidėjo giesme ,,Kaip elnė trokšta vandens“, kurią giedojo ,,Jaunųjų literatų“ būrelio nariai, pianinu grojo Vilma Meškauskaitė. Po to mokytoja perskaitė ištrauką iš Naujojo Testamento ir uždegė Advento vainiko žvakę, paskelbė pamokos tikslą ir uždavinius. Vyresniųjų klasių mokinės aiškino pagrindinę pamokos temą, pasinaudodamos pateiktimi ,,Advento kelias pas apaštalą Paulių“. Buvo pristatytas Advento kalendorius. Visus pamokos dalyvius įtraukė nuotaikingos giesmės, atliekamos su judesiais.