Biudžeto suvestinė

2021 m. ataskaitos

pdf-icon2021m.III ketv. ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

pdf-icon2021m.IV ketv. ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

pdf-icon

2021m. III ketv. ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

 

pdf-icon

2021m. II ketv. ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

pdf-icon

I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

pdf-icon

Finansinių ataskaitų rinkinys  – 1 ketvirtis.

 

pdf-icon

2021m. 1-o ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinyspdf-icon

Programos sąmata 2021 m.

2020 m. ataskaitos

pdf-icon

2020m. 4-o ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

pdf-icon

2020m. 3-o ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

pdf-icon

2020m. 3-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

pdf-icon

2020m. 2-o ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

pdf-icon

2020m. 2-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

pdf-icon

2020m. 1-o ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

pdf-icon

2020m. 1-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 m. ataskaitos

 

pdf-icon

2019m. 4-o ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

 

pdf-icon

2019m. III-o ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

 

pdf-icon

2019m. III-o ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

 

pdf-icon

2019m. II-o ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

pdf-icon

2019m. I-o ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

 

pdf-icon

Finansinių ataskaitų  rinkinys

2018 m. ataskaitos

pdf-icon

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018m. IV-o ketvirčio

pdf-icon

Finansinių ataskaitų  rinkinys 2018m. III-o ketvirčio

pdf-icon

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018m. III-o ketvirčio

pdf-icon

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018m. I-o ketvirčio

pdf-icon

Finansinių ataskaitų  rinkinys 2018m. I-o ketvirčio

2017 m. ataskaitos

pdf-icon

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017m. I-o ketvirčio

pdf-icon

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017m. I-o ketvirčio

pdf-icon

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017m. II-o ketvirčio

pdf-icon

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017m. II-o ketvirčio

pdf-icon

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017m. III-o ketvirčio

pdf-icon

2017 m. III-o ketvirčio tarpinių finasinių ataskaitų rinkinys

pdf-icon

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017m. IV-o ketvirčio

pdf-icon

Finansinių ataskaitų  rinkinys 2017m. IV-o ketvirčio

2016 m. III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

pdf-icon

Finansavimo sumos ataskaita

pdf-icon

Finansansinės būklės ataskaita

pdf-icon

Veiklos rezultatų ataskaita

pdf-icon

Biudžeto ataskaitų rinkinys 2016m.

pdf-icon

2016 m finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

pdf-icon

Finansų ataskaitos rinkinys

pdf-icon

Finansinių ataskaitų rinkinys (P2-P24)

2016 m. I ketvirčio ataskaitos

Modify WinRAR

Biudžeto ataskaitų rinkinys (1)

Modify WinRAR

Biudžeto ataskaitų rinkinys (2)

2015 m. I ketvirčio ataskaitos

pdf-icon

Aiškinamasis raštas

pdf-icon

 Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

pdf-icon

 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

pdf-icon

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo priešmokyklinio ugdymo ataskaita

pdf-icon

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo mokinio krepšeliui finansuoti ataskaita

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo mokyklos aplinkai finansuoti ataskaita

2015 m. II ketvirčio ataskaitos

pdf-icon

Aiškinamasis raštas

pdf-icon

Veiklos rezultatų ataskaita

pdf-icon

Finansinės būklės ataskaita

pdf-icon

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2015 m. III ketvirčio ataskaitos

pdf-icon

Aiškinamasis raštas

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti

pdf-icon

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita išlaidoms finansuoti

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita mokyklos aplinkai padidinti (MMA padidinti)

pdf-icon

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita mokinio krepšeliui finansuoti

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita mokinio krepšeliui finansuoti

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo mokinio krepšelio lėšos neformaliajam švietimui, papildančiam pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas organizuoti ataskaita

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita išlaidoms finansuoti

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita išlaidoms finansuoti

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita priešmokyklinis ugdymas

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita priešmokyklinis ugdymas

2015 m. IV ketvirčio ataskaitos

pdf-icon

Aiškinamasis raštas

pdf-icon

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

pdf-icon

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita mokyklos aplinkai padidinti (MMA padidinti)

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo priešmokyklinio ugdymo ataskaita

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo priešmokyklinio ugdymo ataskaita 2 dalis

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo mokinio krepšelio lėšos neformaliajam švietimui, papildančiam pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas organizuoti ataskaita

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita mokinio krepšeliui finansuoti

 pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo mokyklos aplinkai finansuoti ataskaita

pdf-icon

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo mokyklos aplinkai finansuoti ataskaita Nr.2

2015 m. metinės ataskaitos

Modify WinRAR

Biudžeto ataskaitų rinkinys