Neformalusis švietimas

NEFORMALIOJO   UGDYMO   BŪRELIAI

2019/2020 m. m.

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo  pavadinimas Skirta

valandų

Vadovo vardas,

pavardė

Koncentras
1. Metraštininkų būrelis 1 B. Godelienė 9-10
2. Dainavimo būrelis 1 B. Godelienė 1-4
3. Tinklinio būrelis 1 L. Kaubrys 9-10
4. Sporto būrelis 2 D. Vainutis 5-8
5. Muzikavimo būrelis 2 O. Zabitienė 5-8
6. Robotikos būrelis 1 D. Meškauskienė 5-8