Neformalusis švietimas

NEFORMALIOJO   UGDYMO   BŪRELIAI

2021-2022 m. m.

 

Eil.

Nr.

Užsiėmimo  pavadinimas Skirta

valandų

Vadovo vardas,

pavardė

Koncentras
1. Lietuvių k. konsultacija 1 A. Andriekienė 1-4
2. Lietuvių k. konsultacija 1 R. Petrikienė 1-4
3. Dainavimo būrelis 1 B. Godelienė 1-4
4. Matematikos konsultacija 1 D. Meškauskienė 5-8
5. Muzikavimo būrelis 1 O. Zabitienė 5-8
6. Sporto būrelis 1

1

D. Vainutis 5-8

9-10

7. Metraštininkų būrelis 1 B. Godelienė 9-10
8. Matematikos konsultacija 1 D. Vainutienė 9-10
9. Lietuvių k. konsultacija 1 E. Rusteikienė 9-10

 

Neformaliojo švietimo grupę sudaro 8 ir daugiau mokinių.

 

______________________________________________