Socialinė veikla

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ
METODINĖS GRUPĖS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

pdf-icon

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ
METODINĖS GRUPĖS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

pdf-icon

PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS
2017 m.

pdf-icon

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės
2017 metų veiklos planas

pdf-icon

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

pdf-icon

METODINĖS TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS