Vizija, misija

VIZIJA

  • Demokratiška, moderni, nuolat besimokanti, patraukli ugdymo institucija.
  • Mokykloje dirba aukštąjį pedagoginį mokslą baigę mokytojai, mokomojo dalyko specialistai.
  • Tarp bendruomenės narių vyrauja pagarbos, nuoširdumo, atvirumo vienas kitam, tarpusavio bendradarbiavimo santykiai.

MISIJA

  • Ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą ir neformalųjį švietimą vykdanti bendrojo lavinimo mokykla, sudaranti sąlygas moksleivių individualybei plėtotis.
  • Domėtis etniniu paveldu, puoselėti lietuvių tautos, gyvenamosios vietovės papročius ir tradicijas.