Švietimo paslaugos

Vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas ir neformalusis švietimas.