Pavaduotojai

DSCF2575Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Alvydas Stongvilas

Pedagoginio darbo stažas 33 metai.
Gimė 1959 m. rugsėjo 22 d. Plungės rajono, Varduvos kaime(dabar Žemaičių Kalvarijoje).
1977 m. baigė Plungės r. Varduvos vidurinę mokyklą.
1982 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto fizikos- matematikos fakultetą ir įgijo matematikos ir fizikos mokytojo profesinę kvalifikaciją.
Nuo 1982 m. pradėjo dirbti Skuodo r. Barstyčių vidurinėje mokykloje matematikos mokytoju.
Nuo 1985 m. paskirtas laikinai eiti Skuodo r. Barstyčių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas.
Nuo 1987 m. rugpjūčio 25 d. pervestas Skuodo r. Barstyčių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms.
1995 m. suteikta matematikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.
1999 m. – trečia vadybinė kategorija.
2001 m. suteikta matematikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
2015 m. suteikta antroji vadybos kategorija.

Kontaktai:
Tel.: 8 440 53314
Mob. tel.: 8 612 24669
El. paštas: pausto.pavaduotojas@erdves.lt alvydas.stongvilas@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Rūta Jankauskienė

Pedagoginio darbo stažas 35 metai.

Gimė 1959 m. liepos 29 d. Mažeikių rajono Žiogaičių kaime.

1977 m baigė Akmenės r. (dabar Mažeikių r.) Viekšnių vidurinę mokyklą.

1981 m. baigė VVPI ir įgijo vokiečių kalbos mokytojo specialybę.

Nuo 1981 m. dirba Skuodo rajono Barstyčių pagrindinėje mokykloje.

Nuo 2016 m. gruodžio mėn. paskirta direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

Kontaktai:
Tel.: 8 440 53314
El. paštas: barstyciai98@gmail.com