Pavaduotojai

DSCF2575Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Alvydas Stongvilas

Pedagoginio darbo stažas 40 metai.
Gimė 1959 m. rugsėjo 22 d. Plungės rajono, Varduvos kaime(dabar Žemaičių Kalvarijoje).
1977 m. baigė Plungės r. Varduvos vidurinę mokyklą.
1982 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto fizikos- matematikos fakultetą ir įgijo matematikos ir fizikos mokytojo profesinę kvalifikaciją.
Nuo 1982 m. pradėjo dirbti Skuodo r. Barstyčių vidurinėje mokykloje matematikos mokytoju.
Nuo 1985 m. paskirtas laikinai eiti Skuodo r. Barstyčių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas.
Nuo 1987 m. rugpjūčio 25 d. pervestas Skuodo r. Barstyčių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms.
1995 m. suteikta matematikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.
1999 m. – trečia vadybinė kategorija.
2001 m. suteikta matematikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
2015 m. suteikta antroji vadybos kategorija.

Kontaktai:
Tel.: 8 440 53314
Mob. tel.: 8 612 24669
El. paštas: alvydas.stongvilas@gmail.com

 

Pavaduotojo 2019 metinės veiklos vertinimas