Laisvos darbo vietos

  • 1 . Skelbiama informacija apie atranką į laisvą užsienio kalbos (2- osios) rusų kalbos mokytojo pareigybę darbui Skuodo rajono Barstyčių pagrindinėje mokykloje

 nuo 2019 metų rugsėjo 1 d.:

 

  1. Darbo vieta – Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla.
  2. Pareigybė – 6,7,9,10 klasių užsienio kalbos (2- osios) rusų kalbos mokytojas.
  3. Numatomas darbo krūvis – 8 valandų (rusų kalbos pamokų 6,7,9,10 klasėse) per savaitę, 0,36 pareigybės etato.
  4. Darbo sutartis – sudaroma neterminuota darbo sutartis (asmeniui sutikus, gali būti sudaryta ir terminuota darbo sutartis).
  5. Kvalifikaciniai reikalavimai – rusų kalbos ir (ar ) literatūros mokytojo specialybė (kvalifikacija), rusų kalbos vyresniojo mokytojo arba mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
  6. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

6.4. gyvenimo aprašymą (CV);

6.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

6.6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

6.7. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas) išklausymo dokumentų kopiją;

6.8. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

  1. Dokumentai į mokyklos raštinę pateikiami iki 2019 metų rugpjūčio 27 dienos įskaitytinai adresu – Salantų g. 14, LT 98226, Barstyčiai .
  2. Telefono Nr. pasiteiravimui: 8 440 53314, 8 440 53341.

El. paštas barstyciumokykla @gmail.com

  1. Numatoma atrankos į rusų kalbos mokytojo pareigybę data ir laikas –

2019 metų rugpjūčio 29 d., 11.00 val. Skuodo rajono Barstyčių pagrindinėje mokykloje.