Mokytojai

2019 – 2020 mokslo metai 

Skuodo rajono Barstyčių pagrindinėje mokykloje dirba 21 mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas

Lietuvių kalbos mokytoja

mokytoja metodininkė  Elina Rusteikienė

Anglų kalbos mokytojai

vyresnioji mokytoja Daiva Katkuvienė;

vyresnysis mokytojas Audrius Ronkys.

Vokiečių kalbos mokytoja

mokytoja metodininkė Rūta Jankauskienė

Rusų kalbos mokytoja

vyresnioji mokytoja Liuda Paulauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos

mokytoja Jolanta Strikaitienė;

vyresnioji mokytoja Diana Dabravalskienė.

Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja

vyresnioji mokytoja Daiva Katkuvienė.

Pradinio ugdymo mokytojos

mokytojos metodininkės Asta Andriekienė, Birutė Godelienė, Regina Petrikienė.

Matematikos mokytojos

mokytoja metodininkė Dalia Vainutienė;

vyresnioji mokytoja Dalia Meškauskienė. 

Fizikos mokytoja

vyresnioji mokytoja Jadvyga Viršilienė.

Muzikos mokytoja

vyresnioji mokytoja Ona Zabitienė.

Fizinio ugdymo mokytojas

vyresnysis mokytojas Donatas Vainutis. 

Biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus  mokytojas

vyresnysis mokytojas Leonas Kaubrys.

Technologijų mokytojai

mokytojas metodininkas Antanas Jankauskas;

mokytoja Rūta Jankauskienė.

Geografijos mokytojai

mokytoja Irena Stongvilienė;

vyresnioji mokytoja Jadvyga Viršilienė.

Istorijos mokytoja

mokytoja metodininkė Irena Stongvilienė.

Informacinių technologijų mokytoja

vyresnioji mokytoja  Dalia Meškauskienė.

Tikybos mokytoja 

vyresnioji mokytoja Jovita Pušinskienė.

Dailės mokytojas

mokytojas metodininkas Antanas Jankauskas.

Žmogaus saugos mokytoja

mokytoja Rūta Jankauskienė.

Logopedė

vyresnioji logopedė Loreta Petrutienė.  

Socialinė pedagogė 

socialinė pedagogė Danutė Prialgauskienė.

 

VADOVAVIMAS KLASEI 2019 – 2020 M. M.

Regina Petrikienė – 1 ir 2 klasės,

Asta Andriekienė – 3 ir 4 klasės,

Rūta Jankauskienė – 5 ir 6 klasės,

Dalia Meškauskienė – 7 klasė,

Irena Stongvilienė – 8 klasė,

Donatas Vainutis – 9 klasė.

Dalia Vainutienė – 10 klasė.

2019 – 2020 M. M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA  

Birutė Godelienė – metodinės tarybos pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Elina Rusteikienė – narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, humanitarinių ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Dalia Meškauskienė – narė, matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė ;

Asta Andriekienė – narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;

Rūta Jankauskienė – narė, technologijų mokytoja, meninio ir darbinio ugdymo metodinės grupės

pirmininkė.

 

2019 – 2020 M. M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBA  

Alvydas Stongvilas – mokytojų tarybos pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui laikinai einantis direktoriaus pareigas.

21 mokykloje dirbantis pedagoginis darbuotojas – nariai.

2019 – 2020 M. M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA

Rūta Jankauskienė – pirmininkė,

Dalia Vainutienė – sekretorė,

Loreta Petrutienė – narė,

Daiva Katkuvienė – narė,

Regina Petrikienė – narė,

Danutė Prialgauskienė – narė.

2019 – 2020 M. M. DARBO TARYBA  

Elina Rusteikienė – pirmininkė,

Loreta Petrutienė – sekretorė,

Asta Andriekienė – narė.

2019 – 2020 M. M. Krizių valdymo komanda

Alvydas Stongvilas – vadovas,

Rūta Jankauskienė – narė,

Dalia Meškauskienė – narė,

Birutė Godelienė – narė,

Irena Stongvilienė – narė.