Mokytojai

Mokytojai

2021 – 2022 mokslo metai 

Skuodo rajono Barstyčių pagrindinėje mokykloje dirba 19 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų

Lietuvių kalbos mokytoja

mokytoja metodininkė  Elina Rusteikienė

Anglų kalbos mokytojai

vyresnioji mokytoja Daiva Katkuvienė;

vyresnysis mokytojas Audrius Ronkys.

Vokiečių kalbos mokytoja

mokytoja metodininkė Rūta Jankauskienė

Rusų kalbos mokytoja

mokytoja Rūta Jankauskienė

Ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojos

mokytoja Jolanta Strikaitienė;

mokytoja metodininkė Diana Dabravalskienė.

Pradinio ugdymo mokytojos

mokytojos metodininkės Asta Andriekienė, Birutė Godelienė, Regina Petrikienė.

Matematikos mokytojos

mokytoja metodininkė Dalia Vainutienė;

vyresnioji mokytoja Dalia Meškauskienė. 

Fizikos mokytojos

mokytoja  Dalia Vainutienė;

 mokytoja Dalia Meškauskienė. 

Muzikos mokytoja

vyresnioji mokytoja Ona Zabitienė.

Fizinio ugdymo mokytojas

vyresnysis mokytojas Donatas Vainutis. 

Biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus  mokytojas

vyresnysis mokytojas Leonas Kaubrys.

 

Technologijų mokytojai

mokytojas metodininkas Antanas Jankauskas;

mokytoja Rūta Jankauskienė.

Geografijos mokytojai

mokytoja Irena Stongvilienė;

mokytojas Leonas Kaubrys.

Istorijos mokytoja

mokytoja metodininkė Irena Stongvilienė.

Informacinių technologijų mokytoja

vyresnioji mokytoja  Dalia Meškauskienė.

Tikybos mokytoja 

vyresnioji mokytoja Jovita Pušinskienė.

Dailės mokytojas

mokytojas metodininkas Antanas Jankauskas.

Žmogaus saugos mokytoja

mokytoja Rūta Jankauskienė.

Logopedė

vyresnioji logopedė Loreta Petrutienė.  

Socialinė pedagogė 

socialinė pedagogė Danutė Prialgauskienė.

 

VADOVAVIMAS KLASEI 2021 – 2022 M. M.

Regina Petrikienė – 2 ir 4 klasės,

Asta Andriekienė – 1 ir 3 klasės,

Dalia Vainutienė – 5 ir 6 klasės,

Rūta Jankauskienė – 7 ir 8 klasės,

Dalia Meškauskienė – 9 klasė,

Irena Stongvilienė – 10 klasė.