Mokytojai

Paulauskas Chrizentas III v.k., vyr. mokyt. Direktorius 1 et.
Stongvilas Alvydas        II v.k., met. Direktoriaus pavad.ugdymui 1 et., matematikos mokytojas
Jolanta Strikaitienė Muzikos mokytoja, auklėtoja (0,5 et.)
Petrikienė Regina met. 2-3 jungtinės klasės mokytoja
Andriekienė Asta met. 1-4 jungtinės klasės mokytoja
Godelienė Birutė met. Pradinių klasių mokytoja
Dabravalskienė Diana Ikimokyklinės ugdymo grupės auklėtoja (1.0 et.)
Rusteikienė Elina met. Lietuvių kalbos mokytoja
Jankauskienė Rūta     met. vok. k., mokyt. Vokiečių k., technologijų mokytoja
Katkuvienė Daiva          vyr. mokyt. Anglų kalbos mokytoja
Audrius Ronkys              vyr. mokyt. Anglų kalbos mokytojas
Viršilienė Jadvyga  vyr. mokyt. Geografijos ir fizikos mokytoja
Kaubrys Leonas  vyr. mokyt. Biologijos ir chemijos mokytojas
Vainutienė Dalia met. Matematikos ir ekonomikos mokytoja
Meškauskienė Dalia   vyr. mokyt. Inform. technolog. ir matematikos mokytoja
Stongvilienė Irena  met. Istorijos mokytoja
Vainutis Donatas vyr. mokyt. Kūno kultūros mokytojas
Jankauskas Antanas                   met. Dailės ir technologijų mokytojas
Gina Gurauskienė bibliotekininkė
Petrutienė Loreta  vyr. logop. Logopedė 0,25 et., etikos mokytoja
Pušinskienė Jovita  vyr. mokyt. Tikybos mokytoja
Ieva Taujenienė Socialinis pedagogas (0,25 et.)
Rima Šimkevičienė  Vyr. mokyt. Rusų k. mokytoja
Martinkienė Gražina   mokyt. Šokių būrelio vadovė

Žinios apie vadovavimą klasei  2016-2017 m. m