Mokytojai

Mokytojai

2021 – 2022 mokslo metai 

Skuodo rajono Barstyčių pagrindinėje mokykloje dirba 19 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų

Lietuvių kalbos mokytoja

mokytoja metodininkė  Elina Rusteikienė

Anglų kalbos mokytojai

vyresnioji mokytoja Daiva Katkuvienė;

vyresnysis mokytojas Audrius Ronkys.

Vokiečių kalbos mokytoja

mokytoja metodininkė Rūta Jankauskienė

Rusų kalbos mokytoja

mokytoja Rūta Jankauskienė

Ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojos

mokytoja Jolanta Strikaitienė;

mokytoja metodininkė Diana Dabravalskienė.

Pradinio ugdymo mokytojos

mokytojos metodininkės Asta Andriekienė, Birutė Godelienė, Regina Petrikienė.

Matematikos mokytojos

mokytoja metodininkė Dalia Vainutienė;

vyresnioji mokytoja Dalia Meškauskienė. 

Fizikos mokytojos

mokytoja  Dalia Vainutienė;

 mokytoja Dalia Meškauskienė. 

Muzikos mokytoja

vyresnioji mokytoja Ona Zabitienė.

Fizinio ugdymo mokytojas

vyresnysis mokytojas Donatas Vainutis. 

Biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus  mokytojas

vyresnysis mokytojas Leonas Kaubrys.

 

Technologijų mokytojai

mokytojas metodininkas Antanas Jankauskas;

mokytoja Rūta Jankauskienė.

Geografijos mokytojai

mokytoja Irena Stongvilienė;

mokytojas Leonas Kaubrys.

Istorijos mokytoja

mokytoja metodininkė Irena Stongvilienė.

Informacinių technologijų mokytoja

vyresnioji mokytoja  Dalia Meškauskienė.

Tikybos mokytoja 

vyresnioji mokytoja Jovita Pušinskienė.

Dailės mokytojas

mokytojas metodininkas Antanas Jankauskas.

Žmogaus saugos mokytoja

mokytoja Rūta Jankauskienė.

Logopedė

vyresnioji logopedė Loreta Petrutienė.  

Socialinė pedagogė 

socialinė pedagogė Danutė Prialgauskienė.

 

VADOVAVIMAS KLASEI 2021 – 2022 M. M.

Regina Petrikienė – 2 ir 4 klasės,

Asta Andriekienė – 1 ir 3 klasės,

Dalia Vainutienė – 5 ir 6 klasės,

Rūta Jankauskienė – 7 ir 8 klasės,

Dalia Meškauskienė – 9 klasė,

Irena Stongvilienė – 10 klasė.

 

 

2021 – 2022 M. M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA  

Birutė Godelienė –      metodinės tarybos pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Dalia Meškauskienė – narė, matematikos ir informacinių technologijų vyresn. mokytoja, gamtos ir

tiksliųjų mokslų metodinės  grupės pirmininkė

Birutė Godelienė – narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių metodinės             grupės pirmininkė

Rūta Jankauskienė –  narė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė,  technologijų  mokytoja,   humanitarinių ir socialinių mokslų bei meninio ir darbinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

 

2021 – 2022 M. M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBA  

Alvydas Stongvilas – mokytojų tarybos pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui laikinai einantis direktoriaus pareigas.

19 mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų – nariai.

2021 – 2022 M. M. MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Rūta Jankauskienė – pirmininkė,

Dalia Vainutienė – sekretorė,

Loreta Petrutienė – narė,

Daiva Katkuvienė – narė,

Regina Petrikienė – narė,

Danutė Prialgauskienė – narė.

2021 – 2022 M. M. DARBO TARYBA  

Elina Rusteikienė – pirmininkė,

Danutė Prialgauskienė – sekretorė,

Diana Dabravalskienė – narė.

2021 – 2022 M. M. Krizių valdymo komanda

Alvydas Stongvilas – vadovas,

Rūta Jankauskienė – narė,

Dalia Meškauskienė – narė,

Birutė Godelienė – narė,

Irena Stongvilienė – narė.