Savivaldos institucijos

Mokyklos taryba
Mokytojų taryba
Darbo taryba