Komisijos, darbo grupės

2021 – 2022 M. M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA  

Birutė Godelienė –      metodinės tarybos pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Dalia Meškauskienė – narė, matematikos ir informacinių technologijų vyresn. mokytoja, gamtos ir

tiksliųjų mokslų metodinės  grupės pirmininkė

Birutė Godelienė – narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių metodinės             grupės pirmininkė

Rūta Jankauskienė –  narė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė,  technologijų  mokytoja,   humanitarinių ir socialinių mokslų bei meninio ir darbinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

 

2021 – 2022 M. M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBA  

Alvydas Stongvilas – mokytojų tarybos pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui laikinai einantis direktoriaus pareigas.

19 mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų – nariai.

2021 – 2022 M. M. MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Rūta Jankauskienė – pirmininkė,

Dalia Vainutienė – sekretorė,

Loreta Petrutienė – narė,

Daiva Katkuvienė – narė,

Regina Petrikienė – narė,

Danutė Prialgauskienė – narė.

2021 – 2022 M. M. DARBO TARYBA  

Elina Rusteikienė – pirmininkė,

Danutė Prialgauskienė – sekretorė,

Diana Dabravalskienė – narė.

2021 – 2022 M. M. Krizių valdymo komanda

Alvydas Stongvilas – vadovas,

Rūta Jankauskienė – narė,

Dalia Meškauskienė – narė,

Birutė Godelienė – narė,

Irena Stongvilienė – narė.