Komisijos, darbo grupės

2021 – 2022 mokslo metai

Mokyklos taryba:

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos, atstovavimas Išrinkimo data Tarybos nario rinkimai
1. Ingrida Palčiauskienė Pirmininkė, tėvų atstovė 2020 -02-14 2023-02
2. Ramunė Petreikienė Narė, tėvų atstovė 2020 -02-14 2023-02
3. Jurgita Nikartienė Narė, tėvų atstovė 2020 -02-14 2023-02
4. Elina Rusteikienė Narė, mokytoja 2020 -02-14 2023-02
5. Daiva Katkuvienė Narė, mokytoja 2020 -02-14 2023-02
6. Regina Petrikienė Narė, mokytoja 2020 -02-14 2023-02
7. Edmundas Petrutis Narys, 9 klasės mokinys 2021 m. rugsėjo mėn.
8. Vakarė Godelytė Narė, 10 klasės mokinė 2021 m. rugsėjo mėn.
9. Arnoldas Veitas Narys, 10 klasės mokinys 2019 m. rugsėjo mėn.

2021 – 2022 M. M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA  

Birutė Godelienė –      metodinės tarybos pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Dalia Meškauskienė – narė, matematikos ir informacinių technologijų vyresn. mokytoja, gamtos ir

tiksliųjų mokslų metodinės  grupės pirmininkė

Birutė Godelienė – narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių metodinės             grupės pirmininkė

Rūta Jankauskienė –  narė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė,  technologijų  mokytoja,   humanitarinių ir socialinių mokslų bei meninio ir darbinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

 

2021 – 2022 M. M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBA  

Alvydas Stongvilas – mokytojų tarybos pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui laikinai einantis direktoriaus pareigas.

19 mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų – nariai.

2021 – 2022 M. M. MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Rūta Jankauskienė – pirmininkė,

Dalia Vainutienė – sekretorė,

Loreta Petrutienė – narė,

Daiva Katkuvienė – narė,

Regina Petrikienė – narė,

Danutė Prialgauskienė – narė.

2021 – 2022 M. M. DARBO TARYBA  

Elina Rusteikienė – pirmininkė,

Danutė Prialgauskienė – sekretorė,

Diana Dabravalskienė – narė.

2021 – 2022 M. M. Krizių valdymo komanda

Alvydas Stongvilas – vadovas,

Rūta Jankauskienė – narė,

Dalia Meškauskienė – narė,

Birutė Godelienė – narė,

Irena Stongvilienė – narė.

Mokyklos mokinių taryba

2021-2022 m. m.

1. Donata Andriekutė   10 kl.
2. Vakarė Godelytė       10 kl.
3. Arnoldas Veitas         10 kl.
4. Edmundas Petrutis      9 kl.
5. Elija Gužytė                7 kl.
6. Ugnė Brazdeikytė       7 kl.
7. Orestas Dapšys           6 kl.
8. Martynas Brazdeikis   6 kl.