Olweus patyčių prevencijos programa

Mokyklos bendruomenė vykdo patyčių ir smurto prevencijos programą OLWEUS

Mokyklos bendruomenė, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio vykdo Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą.Lietuvoje šią programą diegia ir įgyvendina specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Programos diegimas mokykloje vyks 18 mėnesių. Paskirtas Olweus programos koordinatorius, sudarytas komitetas, 2 darbo grupės. Grupiniai užsiėmimai (mokymasis ir atvejų analizė) organizuojami 2 kartus per mėnesį. 2018 m. lapkričio mėn. atlikta mokinių apklausa.Šios apklausos duomenys pristatyti mokyklos bendruomenei ir tėvams.Klasių vadovai nuo vasario mėnesio, kartą per savaitę veda tikslines klasės valandėles, skirtas patyčių temoms analizuoti, sukurtos mokyklos drausminimo kopėtėlės.

Tikėtina, kad įdiegus programą mokykloje mokytojai, mokiniai ir personalo darbuotojai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis mokyklos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių auklėtojai įgys naujų kompetencijų. Šie pokyčiai turės įtakos bendram mokyklos mikroklimatui, mokyklos bendruomenės narių santykiams.

 

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia –

 

,,Mūsų mokykloje nesityčiojama“.

 

OLWEUS PATYČIŲ APIBRĖŽIMAS

* Agresijos elementas – ketinimas įskaudinti – (tikslinga veikla) * Pasikartojantis reiškinys – (dukart per mėnesį ar dažniau) * Jėgos disbalansas – (stipresnioji ir silpnesnioji pusė)

 

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;

2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;

3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

 

Olweus patyčių prevencijos programos esmė

Pagrindinės programos veiklos nukreiptos į mokykloje dirbančių suaugusiųjų mokymą:

  •  pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti;
  •  nustatyti griežtas nepriimtino elgesio ribas;
  •  nuolat tinkamai taikyti elgesio taisykles;
  •  kurti saugesnę aplinką.

Šiais principais pagrįstos priemonės taikomos mokyklos, klasės, individualiame lygmenyse ir, idealiu atveju – šeimoje.

 

Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs

 

 

Daugiau informacijos apie „Olweus“ programą interneto svetainėje http://www.sppc.lt/

 

 

„Vaikų linijos“ informacija: