Drausminimo „kopėtėlės“

Drausminimo kopėtėlės

 

 

I PAKOPA

 1. Patyčių atvejo stabdymas ir fiksavimas.
 2. Patyčių atvejo registravimas žurnale.
 3. Trumpas, patyčias pastebėjusio darbuotojo, korekcinis pokalbis su skriaudėju.
 4. Prasižengusio mokinio stebėjimas (1 savaitės).

 

II PAKOPA

 1. Patyčių atvejo stabdymas ir fiksavimas.
 2. Registravimas žurnale ir protokolo surašymas.
 3. Trumpas korekcinis pokalbis dviejų darbuotojų (patyčias pastebėjusio darbuotojo ir klasės vadovo ar soc. pedagogo) su skriaudėju.
 4. Pranešimas tėvams (klasės vadovo).
 5. Skriaudėjo stebėjimas (2 savaičių).
 6. Pakartotinis korekcinis pokalbis (po 2 savaičių).

 

III PAKOPA

 1. Patyčių atvejo stabdymas ir fiksavimas.
 2. Registravimas žurnale ir protokolo surašymas.
 3. Raštiškas skriaudėjo pasiaiškinimas.
 4. Korekcinis pokalbis su skriaudėju, patyčias pastebėjusio darbuotojo, klasės vadovo, soc. pedagogo ar administracijos atstovo.
 5. Pranešimas tėvams (globėjams) apie patyčių atvejį telefonu ar per elektroninį dienyną.
 6. Tolimesnių poveikio priemonių priminimas: už pasikartojantį netinkamą elgesį bus draudžiama vieną kartą vykti į ekskursiją, išvyką.
 7. Skriaudėjo stebėjimas (2 savaičių).
 1. Pakartotinis korekcinis pokalbis (po 2 savaičių).

 

 

IV PAKOPA

 1. Patyčių atvejo stabdymas ir fiksavimas.
 2. Registravimas žurnale ir protokolo surašymas.
 3. Raštiškas skriaudėjo pasiaiškinimas.
 4. Korekcinis pokalbis su skriaudėju, patyčias pastebėjusio darbuotojo, klasės vadovo, soc. pedagogo ar administracijos atstovo.
 5. Pranešimas tėvams (globėjams) apie patyčių atvejį telefonu.
 6. Informuojamas skriaudėjas ir jo tėvai (globėjai) apie nutarimą, jog draudžiama vykti į vieną organizuojamą išvyką ar ekskursiją artimiausiu metu. Sprendimas nebetaikomas, nesant nusižengimui per tris mėnesius.
 7. Tolimesnių poveikio priemonių priminimas: pasikartojantis netinkamas elgesys bus svarstomas VGK posėdyje.
 8. Skriaudėjo stebėjimas (2 savaičių).
 9. Pakartotinis korekcinis pokalbis (po 2 savaičių).

 

V PAKOPA

 1. Patyčių atvejo stabdymas ir fiksavimas.
 2. Registravimas žurnale ir protokolo surašymas.
 3. Raštiškas skriaudėjo pasiaiškinimas.
 4. Tėvų (globėjų) informavimas apie patyčių atvejį ir kvietimas atvykti į mokyklą.
 5. Patyčių atvejo nagrinėjimas artimiausiame mokyklos VGK posėdyje, dalyvaujant tėvams (globėjams), klasės auklėtojui, komiteto nariams.
 6. Numatoma VGK rekomendacija direktoriui, raštiškai įspėti mokinį už pasikartojantį netinkamą elgesį.
 7. Skriaudėjo stebėjimas (2 savaičių).
 8. Pakartotinis korekcinis pokalbis (po 2 savaičių).

 

VI PAKOPA

 1. Patyčių atvejo stabdymas ir fiksavimas.
 2. Registravimas žurnale ir protokolo surašymas.
 3. Raštiškas skriaudėjo pasiaiškinimas.
 4. Tėvų (globėjų) informavimas apie patyčių atvejį ir kvietimas atvykti į mokyklą.
 5. Patyčių atvejo nagrinėjimas artimiausiame mokyklos VGK posėdyje, dalyvaujant tėvams (globėjams), klasės auklėtojui, komiteto nariams.
 6. VGK rekomendacija direktoriui, skirti mokiniui rašytinį įspėjimą.
 7. Numatoma nuobauda – siūlymas keisti ugdymo įstaigą.

 

 

VII PAKOPA

 1. Patyčių atvejo stabdymas ir fiksavimas.
 2. Registravimas žurnale ir protokolo surašymas.
 3. Raštiškas skriaudėjo pasiaiškinimas.
 4. Tėvų (globėjų) informavimas apie patyčių atvejį ir kvietimas atvykti į mokyklą.
 5. Patyčių atvejo nagrinėjimas mokyklos tarybos posėdyje, dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams).

Svarstomas klausimas dėl siūlymo keisti ugdymo įstaigą.

 

—————————————————————————————————————