Renginys „Kaip gyveni?-Gerai! Kaip tu jauties?-Laimingas!“

„Kaip gyveni? – Gerai! Kaip tu jauties? – Laimingas!”

   Birželio 11 dieną mokykloje vyko renginys, skirtas Olweus patyčių prevencinės programos semestro užbaigimui. Renginys prasidėjo M. Mikutavičiaus daina „Pasveikinkit vieni kitus“ bei emocijų piešimu ant lentos. Toliau įkarštis virė trijose 5-10 klasių mokinių grupėse. Su mokinių grupėmis dirbo Olweus MSG vadovė R. Šimkevičienė, mokyklos soc. pedagogė D. Prialgauskienė, psichologė S. Andrutienė. Visos parengtos užduotys reikalavo iš mokinių sutelktumo, bendradarbiavimo, draugiškumo, sumanumo. Pabaigoje visus suvienijo bendras šokis. Dainos žodžiai „Kaip gyveni? – Gerai! Kaip tu jauties? – Laimingas!” dar ilgai skambėjo vaikų ir darbuotojų lūpomis.

      Soc. pedagogė                                                                                        Danutė Prialgauskienė