Ugdymo organizavimas

III. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  1. Ugdymo organizavimas 2017–2018 mokslo metais:
    5.1. ugdymo procesas organizuojamas grupinio mokymosi (pamokų) forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
    5.2. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

 

Klasė Ugdymo proceso
pabaiga
Ugdymo proceso trukmė dienomis
Pug., 1-4
5-10
05-31
06-15
170 (34)
181 (36)

 

5.3. mokykla dirba penkias dienas per savaitę;
5.4. ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 19 d.,
antras pusmetis: sausio 22 d. – ugdymo proceso pabaiga;

5.5. pamokų laikas:

  1.    8.30-9.15                      5.  12.35-13.20
  2.    9.25-10.10                    6.  13.30-14.15
  3.   10.30-11.15                    7.  14.25-15.10
  4.   11.30-12.15                     8.  15.20-16.05

5.6. mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06
Vasaros:
Pug., 1-4 klasės
510 klasės
 

2018-06-01
2018-06-18

2017-08-31