Ugdymo organizavimas

 

  1. Ugdymo organizavimas 2018–2019 mokslo metais:

5.1. ugdymo proceso pagrindinė organizavimo forma – pamoka;

5.2. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 3 d., baigiamas atitinkamai:

 

Klasė Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis (savaitėmis)
Pug., 1-4

5-10

06-07

06-21

175 (35)

185 (37)

 

5.3. mokykla dirba penkias dienas per savaitę;

5.4. ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

pirmas pusmetis: rugsėjo 3 d. – sausio 31 d.,

antras pusmetis: vasario 1 d. – ugdymo proceso pabaiga;

5.5. pamokų laikas:

  1. 8.30-9.15                      5.  12.35-13.20
  2. 9.25-10.10                    6.  13.30-14.15
  3. 10.30-11.15                   7.  14.25-15.10
  4. 11.30-12.15                    8.  15.20-16.05

5.6. mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2018-10-29 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02
Žiemos 2019-02-18 2019-02-22
Pavasario (Velykų. 2019-04-23 2019-04-26
Vasaros:

Pug., 1-4 klasės

510 klasės

 

2019-06-08

2019-06-22

2019-08-31